POLITYKA PRYWATNOŚCI


Serwis internetowy bakinka.pl (dalej „Serwis Internetowy”) dba o prawo do prywatności swoich użytkowników. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych każdego użytkownika Serwisu Internetowego. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany nie naruszą podstawowej zasady - bakinka.pl nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych przez użytkowników Serwisu Internetowego, ani nie udostępnia ich zewnętrznym podmiotom do ich własnych celów marketingowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Adminstratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest pani Kamilla Kubiak (administrator Serwisu Internetowego bakinka.pl). Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Twoich danych przez Serwis Internetowy bakinka.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 1. realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. logotypu, filmu reklamowego, logo na zdjęciu);
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
 4. prowadzenia analiz statystycznych;
 5. wykonania zabiegu kosmetycznego;
 6. windykacji należności;
 7. prowadzenia postępowań sądowych;
 8. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, przesłaniu wiadomości elektronicznej oraz innych działań na łamach Serwisu Internetowego bakinka.pl. W formularzach znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać swoich danych osobowych, niestety nie będziesz mógł/mogła korzystać z niektórych elementów Serwisu Internetowego bakinka.pl.

Które dane osobowe należy Nam podać?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody. Do wykonania usługi zabiegowej, czy przesłania wiadomości drogą elektroniczną wymaga się podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu. Jeśli Państwo nie podadzą stosownych danych, mam prawo odmówić wykonania zabiegu, kierując się Państwa zdrowiem i bezpieczeństwem przy świadczeniu usług. Stosuję zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne;
 2. dane kontaktowe.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom przetwarzającym ani innym administratorom. Są przetwarzane tylko przez administratora Serwisu Internetowego bakinka.pl, celem wykonania usług zabiegowych, lub odpowiedzi na Państwa zgłoszenie drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organonm ścigania m.in. policji, prokuraturze i innym podmiotom na postawie obowiązujących przepisów prawa. Będzie się to dziać wyłącznie w związku z postępowaniami prowadzonymi przez te organy.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będą również przekazywane żadnym organizacjom międzynarodowym.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator niniejszej witryny internetowej nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane od Państwa dane osobowe.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych poprzez powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej podanej w zakładce "Kontakt", uzyskania kopii danych osobowych;
 2. żądania sprostowania (poprawienie) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli cofnęli Państwo zgodę, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – oznacza nakaz przechowywania przez administratora dotychczas zebranych danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych operacji niż przechowywanie;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

Masz prawo wniesienina skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w wersji elektronicznej poprzez zakładkę "Kontakt" niniejszej strony.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, mogą Państwo być poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnienie.

Zakres z każdego ww. prawa, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

To, z którego uprawnienia Państwo skorzystają, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Internetowy bakinka.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy, lecz nie możemy odpowiadać za ich postępowanie. Dane adresowe jak też szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.